Les lletres g/j, x/ix i tx/ig

Amb les lletres g i j representem un so sonor, i amb la lletra x i el dígraf ix representem un so sord. El so sonor es pronuncia fent vibrar les cordes vocals, com en els mots gel i joia. El so sord es pronuncia sense la vibració de les cordes vocals, com en els mots xarxa, caixa i peix.

És important pronunciar bé aquests sons, que ens permeten diferenciar, per exemple, joc de xoc, gec de xec o metge de metxa.

A final de paraula, els grups –tx i –ig representen el mateix so: es tracta d’un so sord compost o africat, com en els mots despatx i maig.

Tots els sons anteriors s’articulen a la zona del paladar; per això direm que són palatals.

 

Recorda que la lletra x rep el nom de xeix quan sona com xarxa. En canvi, rep el nom d’ics quan sona com exemple. D’altra banda, les lletres ix formen un dígraf (grup de dues lletres que representa un so) en aquells parlars que no pronuncien la i, per exemple, caixa. Aquí, aquest grup de dues lletres és tractat com a dígraf.

 

1. Normes d’ortografia

 

Ortografia del so palatal sonor

NORMA 1

El so palatal sonor es representa:

 • Amb lletra g davant e, i
 • Amb lletra j davant a, o, u

 

G: geniva, girafa, rigidesa

 

EXCEPCIONS

 • S’escriu amb j en els grups –jecc- i –ject- (injecció, objecte)
 • El verb jeure i derivats: jec, jeus...
 • Altres: jersei, jeroglífic, jerarquia, majestat...

J: jardiner, joventut, juguesca, pluja, pitjor, pujada

ALTERNANÇA G/J

La norma anterior fa que hi hagi alternança g/j en moltes famílies de paraules. Per exemple:

Barreja, barreges, barrejar, barregen, barrejo, barregi...

Enveja, enveges, envejar, envegen, envejo, envegi...

 

 

Ortografia del so palatal sord

NORMA 2

El so palatal sord es representa:

 • Amb la lletra x a principi de paraula i darrere consonant
 • Amb el dígraf ix darrere vocal

 

X: xàfec, xerrada, xiprer, xumet, anxova, marxar

 

EXCEPCIONS

 • Darrere vocal i només s’escriu la lletra x: guix, guixar, guixaire...
 • Darrere el diftong au només s’escriu la lletra x: rauxa, disbauxa...

 

IX: caixa, reixa, coixa, cuixa

ALTRES SONS DE LA LLETRA X

La lletra x pot representar aquests altres sons:

 • El so compost sonor [gz]: exemple, exercici, examen, exèrcit...
 • El so compost sord [ks]: explica, textos, taxi, fix, fixar...

 

 

Ortografia dels grups –tx i –ig a final de paraula

NORMA 3

El so compost o africat a final de paraula s’escriu amb –tx en les paraules de les famílies que presenten –tx- enmig de paraula.

 

Família amb –tx-: paraula amb tx final

Despatxat, despatxet: despatx

Esquitxos, esquitxar: esquitx

NORMA 4

El so compost o africat a final de paraula s’escriu amb –ig (darrere i només s’escriu –g) en les paraules de les famílies que presenten -j- o -g- enmig de paraula.

 

Família amb –j- o –g-: paraula amb –ig final

Passejar, passegen: passeig

Boja, bogeria: boig

Desitjar, desitgen: desig