Aquest lloc web utilitza i reelabora materials educatius de llocs web especialitzats en llengua i literatura (institucions, universitats, etc.) i d'algunes editorials, especialment de Santillana i Barcanova.