La "o" i la "u" àtones

Molts parlants pronuncien pontet (pont petit) i puntet (punt petit) de la mateixa manera: p[u]ntet, ja que neutralitzen les vocals o i u quan es troben en una síl·laba àtona (passen a sonar u). Del so que tenen aquestes vocals àtones [u], en diem u feble. Tot seguit veurem les normes ortogràfiques que ens faciliten l’escriptura d’aquestes vocals.

Recorda que la paraula neutralitzar significa que dos sons o dues lletres diferents es pronuncien igual en una posició determinada.

 

NORMES I EXERCICIS