LLengua i nombre de parlants

Llengua i nombre de parlants


Actualment, els lingüistes consideren que al món es parlen menys de 5.000 llengües. Entre elles hi ha el xinès, amb mil milions de parlants, o, a l’altre extrem, algunes llengües de l’Amazònia, parlades només per un nombre reduït de membres pertanyents a una tribu determinada. Les llengües més esteses s’anomenen majoritàries i les que tenen menys parlants reben el nom de llengües minoritàries.

El valor d’una llengua, però, no es mesura per la quantitat de parlants, sinó per la seva capacitat de servir com a mitjà de comunicació. Una llengua és útil i vàlida si és capaç de permetre als seus parlants expressar-se i fer-se entendre amb els membres de la seva comunitat. No hi ha, per tant, llengües millors o pitjors que altres, ja que cadascuna serveix als seus parlants per comunicar-se amb les persones que l’envolten; però sí que hi ha llengües que es parlen més que altres.


Exercicis