La a i la e, la o i la u

La a i la e

 

En català oriental, les vocals a i e es pronuncien amb un mateix so, el de la vocal neutra, que no és ni una a ni una e.

Ortografia de la vocal neutra

1. A fi de paraula:

 • Si la paraula està en singular, escriurem una a si és femenina (una altra casa), i una e si és masculina (un altre arbre).
 • Si la paraula està en plural, escriurem sempre es (unes altres espardenyes).

Excepcions:

 • Algunes paraules femenines s'escriuen amb e (classe, mare, frase, febre, etc.) i algunes masculines s'escriuen amb a (dia, mapa, clima, monarca, artista, suïcida, poeta, etc.).
 • La majoria d'adjectius invariables acaben en -e: xerraire, amable, enorme, so,ene, cèlebre...

2. A l'interior de la paraula:

 • Escriurem a o e segons com es pronunciï en posició tònica: plantarem->planto, ceballots->ceba.
 • Escriurem a la vocal neutra dels verbs fer, jeure, néixer, i treure encara que en posició tònica s'escrigui e: traurem->treure, naixem->neixo, farem->fem.


La o i la u

1. A fi de paraula

 • Escriurem o en noms i adjectius masculins: carro, esbarjo, ferro, findo, etc.
 • Ecsriurem o en el plural dels noms i els adjectius masculins: passadissos, porxos, escassos, feliços, etc.

Excepcions:

 • Escriurem u en noms i adjectius que acaben en diftong (blau, blaus, museu, nou, nous) i en els que la forma femenina acaba en -ua (ambigu->ambigua, ingenu->ingènua, continu->contínua, mutu->mútua).
 • Escriurem u en els mots invariables acabats en -us: tipus, cactus, virus, porus, globus, focus...

2. A interior de paraula

 • Escriurem o o u segons com es pronunciï en posició tònica: polseguera->pols, fumera->fum.

Excepcions:

 • Escriurem o la vocal àtona dels verbs collir, cosir, escopir, sortir, tossir, encara que en posició tònica s'escrigui u: tossíem<->tusso; sortim<->surto.

3. Casos difícils

 • Cal fixar-se en uns quants mots que divergeixen de la grafia castellana:

avorrir, brúixola, capítol, cònsol, ploma, podrir, sofrir, sorgir, títol, triomfar...
correu, muntanya, muntar, suborn, suportar, turment...


EXERCICIS