"Aigües encantades", de Joan Puig i Ferreter

Aigües encantades (1907) s’inscriu en el context dels drames d’idees i passions del modernisme. La història es desenvolupa en un univers proper, en un context mediterrani i rural, que serveix a l’autor per mostrar la lluita entre l’impuls regenerador associat al coneixement racional i científic, i les forces de la tradició, l’integrisme i la ingenuïtat popular. 

"Sou tots aigües mortes, aigües encantades per tota l'eternitat" Aquesta cita del llibre es refereix que els habitants del poble no volen progressar i es queden, per sempre, estancats a la tradició. "L'àguila deixa el galliner, per sempre…" es refereix que ja ha trencat els únics lligams que la unien amb els seus i ella marxarà d'aquell lloc per sempre.

 

TREBALL EN GRUP

 

Organitzeu-vos en grups, busqueu informació i exposeu a classe la informació que hagueu trobat sobre aquests temes: 

 

1. Joan Puig i Ferrater

2. L'argument

3. Els personatges

4. Henrik Ibsen i Un enemic del poble

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Sobre l’autor:

 

http://www.xtec.es/~jducros/Joan%20Puig%20i%20Ferreter.html#biografia

http://www.escriptors.com/autors/puigiferreterj/biografia.html

 

Sobre l’obra: 

 

http://www.tnc.es/ca/index.html

http://www.escriptors.com/autors/puigiferreterj/teatre2.html

http://www.escriptors.cat/autors/puigiferreterj/obra.php?id_publi=12453