El text argumentatiu

El text argumentatiu té la funció de convèncer algú (que potser manté una opinió contrària) amb un discurs coherent i justificable. Es construeix en base als arguments, que donen raons del que volem parlar.

 

En la llengua oral, són discursos argumentatius l’oratòria judicial (un advocat o un fiscal davant del jutge) el sermó d’un capellà, els debats televisius i radiofònics, els col·loquis, etc. En la llengua escrita, són textos argumentatius els articles d’opinió, els editorials, les cartes al director o les crítiques culturals (la recensió).

 El text argumentatiu té la següent estructura:

 

1. Tesi: exposició del tema i opinió que es vol defensar.

2. Argumentació: premisses, dades… que fonamenten la nostra opinió.

3. Conclusió


 

Fa servir recursos com ara:


· Connectors: d’ordre, de causa, de conseqüència i d’oposició.

· Cometes (per a les citacions) i interrogants (per a les interrogacions retòriques).

· Verbs en present o condicional. Normalment, del tipus: dir, opinar, ser de l’opinió, creure, pensar...

· Recursos retòrics: citacions d’autoritats, raons científiques, metàfores, antítesis, repeticions, interrogacions retòriques, comparacions, relat d’experiències pròpies, exemples, aportació de dades i estadístiques, categoritzacions, ironies...

 

EXEMPLE

 

 Una carta al director:

 

L’Ajuntament de Barcelona s’ha gastat molts diners dels contribuents per posar un asfalt especial en alguns carrers de la ciutat per tal de disminuir la contaminació acústica. Em sembla molt bé, però ¿per què el consistori no es pren tan seriosament el soroll que fan les motos?

 Ben bé sembla com si aquests vehicles tinguessin una butlla per poder circular sense respectar codis ni persones i, a més a més, per fer tant de soroll com vulguin. És una vergonya que mentre es gasten els diners a esmorteir el soroll d’autobusos, trens i cotxes, cada vegada les motos fan mes soroll. Fa de mal pensar.

Crec que el millor seria retirar-les de la circulació i no deixar-les sortir fins que no complissin els requisits de la llei. Sens dubte, aquesta seria una bona solució per acabar amb un problema que molesta la majoria de ciutadans.

 

Victòria Pijoan, Mataró. 

 

EXERCICIS


1. Localitza els següents recursos que fa servir el text anterior:


RECURSOS

EXEMPLES

Connectors


Interrogació retòrica


Verbs


Comparació


Categorització


Ironia


 

2. Els arguments són raons que volen demostrar la correcció o la veracitat d’una tesi o d’una opinió per tal de convèncer els altres. Segons a què facin referència, els arguments poden ser de diferents classes. Relaciona cada una de les classes d’arguments del quadre d’aquí sota amb l’exemple corresponent:


CLASSES D’ARGUMENTS

EXEMPLES

Argument causal (relaciona un fet amb la seva causa o amb el seu efecte).

El senderisme és un esport que aporta importants beneficis per a la salut, tant física com emocional.

Argument pragmàtic (valora l’èxit o el benefici de la persona).

Actualment, per aconseguir un lloc de treball qualificat, s’ha de tenir un bon domini de la informàtica i de l’anglès.

Argument que relaciona mitjans i fins.

El consum d’alcohol i la conducció són incompatibles: quants accidents hi ha per culpa d’haver begut més del compte?

Argument de la inèrcia (defensa la continuïtat d’una situació determinada).

La llibertat és el que caracteritza els humans. Ja ho deia el poeta Salvador Espriu: “Els homes no poden ser si no són lliures”.

Argument de la persona (es valora una obra en funció del seu autor.

La societat igualitària és un somni impossible. De pobres, sempre n’hi ha hagut; i de rics, també.

Argument d’autoritat (s’utilitza el judici d’algú altre com a prova favor d’una tesi determinada.

Aviat es publicarà l’última novel·la de Jaume Cabré; serà, sens dubte, una de les millors novel·les de la literatura contemporània.REFORÇ


3. Abans de començar a escriure val molt la pena fer un esbós de com estructurarem el text argumentatiu i quins seran els principals arguments que farem servir. Converteix en un text argumentatiu d’unes 120 paraules aquest pla esquemàtic:


Introducció

L’esport és una activitat necessària.

Argumentació

 • Té beneficis per a la salut física i mental.
 • Facilita la relació amb amics i amigues.
 • Produeix satisfacció personal.
 • Exemple concret.

Conclusió

Recomanació a la gent perquè faci esport

AMPLIACIÓ

 

4. Fes un text argumentatiu sobre qualsevol tema del qual t’interessi opinar. Si no te’n ve cap al cap, aquí tens algunes propostes:

 • · Són útils els càstigs?
 • · Música moderna o música clàssica?
 • · Es perdrà el català?
 • · La prohibició de fumar en espais públics.
 • · Homes i dones: iguals o diferents?
 • · Cal explicar-ho tot als pares?
 • · Millor amics que enamorats.
 • · Els professors, aquests éssers estranys.
 • · Les vacances, amb els pares o amb la colla?
 • · En el temps lliure, discoteca o esport?
 • · Infermeria, una carrera de dones?
 • · Els polítics són uns inútils?
 • · Cal tancar les fronteres a la immigració?
 • · Són necessaris els ordinadors a les escoles?
 • · Català o espanyol?
 • · Vigilem prou el medi ambient?
 • · Té sentit el reciclatge?
 • · Tenim poc temps lliure.
 • · Estudiar: un dret o un deure?
 • · La teleporqueria: a favor o en contra?