Locucions, frases fetes i refranys

En el llenguatge col·loquial o familiar és molt corrent utilitzar com a recursos expressius les locucions, les frases fetes i els refranys.

 

Les locucions són uns grups de mots amb un ordre i una forma ja fixats. Els utilitzem com un sol mot tant des del punt de vista semàntic com sintàctic. En general, la mateixa idea es pot expressar amb un sol mot. Exemples:

 

A raig fet = abundosament

A les palpentes = sense veure-hi

 

 

Les frases fetes són construccions invariables, que solen estar formades a partir d'un verb habitual (fer, donar...) i que compleixen una funció lèxica. Cada llengua té el seu repertori de frases fetes, que en general són difícilment traduïbles paraula per paraula, i cal recórrer a girs equivalents. Exemples:

 

Donar un cop de mà = ajudar

Fer campana = faltar a l'escola

 

 

Els refranys o proverbis són màximes o sentències morals i didàctiques, de caire erudit o popular. Exemples:

 

Aigua bullida allarga la vida

Pel maig, cada dia un raig

 

EXERCICIS