Les combinacions de pronoms febles

Recorda aquestes dues regles:


  • Posem l’apòstrof sempre que suprimim una vocal, és el rastre que deixa aquesta desaparició. En les combinacions de pronoms, l’apòstrof va sempre tan a la dreta com sigui possible.

*t’en vas -> te’n vas

*t’en has d’anar -> *te’n has d’anar -> te n’has d’anar


  • Quan els pronoms van darrere el verb, s’escriu un guionet allà on no hi ha apòstrof:

Anem-nos-en

Agafa’la-les


1. Combinació de li amb el / la / els / les


CI+CDdet

Al País Valencià

A la resta del domini

li + el

Dóna-li’l

Dóna-la-hi

li + la

Porta-li-la

Porta-la-hi

li + els

Torna-li’ls

Torna’ls-hi

li + les

Demana-li-les

Demana-les-hi


2. Diferència entre se’l i l’hi


Combinació reflexiva

Combinació 3a persona

En Carles s’emprova el jersei.

En Carles se l’emprova.

La Rosa es comprarà la bicicleta.

La Rosa se la comprarà.

En Ramon es copiarà els apunts.

En Ramon se’ls copiarà

La Rosa emprova el jersei al seu fill.

La Rosa l’hi emprova.

Els seus pares li compraran la bicicleta.

Els seus pares la hi compraran.

En Ramon li deixarà els apunts.

En Ramon els hi deixarà.

El pronom es / se és reflexiu, és a dir, es referix a la mateixa persona que fa de subjecte de l’oració.

El pronom li / hi es refereix a un tercera persona, diferent de la que fa de subjecte de l’oració.


3. Diferència entre li i l’hi


Li és un pronom i, per tant, representa un sol complement:

L’hi són dos pronoms i, per tant, representen dos complements:

A la Clàudia li han donat el primer premi i a l’Albert li han donat el segon premi.

En Joan ens va deixar el llibre i encara no l’hi hem tornat.

El pronom li representa a la Clàudia (CI) e el primer cas, i a l’Albert (CI) en el segon.

El pronom l’ (el) representa el llibre (CD) i el pronom hi representa a en Joan (CI).


4. Combinació de els (CI, plural de li) amb el / la /els / les /en /ho 

 

Recorda que si el CI és plural (a ells, a ells, a vostès), el pronom serà els (Els dono les gràcies). Aquest pronom es pot combinar amb un CD sense que es produeixi cap canvi.


L’Eugènia i el Guillem necessiten el diccionari.

Demà els el deixaré jo.

Avui deixa’ls-el tu.

L’Eugènia i el Guillem tenen tots els apunts.

Jo no m’atreveixo a demanar-los-els.

Els els podries demanar tu.

Demana’ls-els.

L’Eugènia i el Guillem volen saber què ha passat.

Jo no els ho explicaré.

Explica’ls-ho tu.EXERCICIS