L'accent diacrític

La norma general és que els monosíl·labs no s’accentuen i, com hem vist, les paraules planes acabades en una de les dotze terminacions que hem estudiat en la unitat anterior tampoc s’accentuen. Ara bé, hi ha unes quan tes paraules, la majoria monosíl·labes, que s’escriuen amb accent diacrític o diferenciador. Aquest accent serveix per distingir unes paraules d’unes altres que s’escriuen igual.

Has de tenir en compte que si escrivint a ordinador confons alguna d’aquestes paraules, el corrector ortogràfic mai ho detectarà, ja que són paraules correctes i només el context determinarà quan estan ben accentuades..

En el quadre següent trobaràs les paraules que s’escriuen amb accent diacrític que són d’un ús més freqüent.

Amb accent diacrític

Sense accent diacrític

(de manera correcta: parla molt bé)

béns (propietats: va heretar els béns dels seus avis)

bóta, bótes (recipient: el vi de la bóta del racó)

déu, déus (divinitat: els déus grecs)

dóna (del verb donar: ens ho dóna tot)

dónes (del verb donar: hi dónes moltes voltes)

és (del verb ser: és aquí; és la Júlia)

(extremitat: la mà esquerra)

més (que és superior: és més alt; d’allò més bé)

mòlt (del verb moldre: cafè mòlt)

món (univers, planeta: arreu del món)

nét, néta (descendent: l’avi amb el nét i la néta)

néts, nétes (descendents: té tres néts i dues nétes)

ós, óssa (animal: un ós bru)

óssos, ósses (animals: els óssos són plantígrads)

pèl, pèls (cabell: un animal de pèl negre)

què (quina cosa: què vols, digues-li què vols)

(del verb saber: encara no ho sé)

(afirmatiu: sí o no?)

sóc (del verb ser: sóc jo)

sòl (terreny: sòl agrícola; sòl edificable)

són (del verb ser: ja són les vuit)

(del verb tenir: té, aquí ho tens)

ús (servei: un producte per a ús industrial)

véns (del verb venir: d’on véns ara)

vénen (del verb venir: vénen a veure’ns cada dia)

vés (del verb anar: vés-te’n de seguida)

be (xai: un be és un xai petit)

bens (xais: un ramat de bens)

bota, botes (calçat: unes botes per a l’hivern)

deu (10, font: un deu per cent; una deu d’aigua)

dona (persona: un home i una dona)

dones (persones: la igualtat entre homes i dones)

es (pronom: es diu Marçal)

ma (la meva: ma germana)

mes (les meves, 30 dies: el mes que ve; les meves cosines)

molt (quantitat gran: ha plogut molt; és molt gran)

mon (el meu: mon pare)

net, neta (sense brutícia; no és gaire net)

nets, netes (sense brutícia; les mans ben netes)

os (part de l’esquelet; la tíbia és un os de la cama)

ossos (parts de l’esquelet; els ossos del braç)

pel, pels (per + el: travesseu pel pas de vianants)

que (pronom, enllaç: el temps que fa; diu que no ve)

se (pronom: no se sap)

si (en cas que: si ho vols així...)

soc (soca d’arbre: dorm com un soc)

sol (astre, no acompanyat: fa molt sol; viu sol)

son (ganes de dormir, el seu: quina son!, son germà)

te (infusió, pronom: te o cafè? te la regalo)

us (pronom: us ho regalo)

vens (del verb vendre: em vens la moto?)

venen (del verb vendre: venen roba interior)

ves (vigila, del verb veure: ves per on!)