Els pronoms personals febles (2/2)

1. Els pronoms febles que substitueixen un CRV


CRV amb preposició de

CRV amb altres preposicions

Pronom en

Pronom hi

No es refiava d’aquell home

No se’n refiava (es+en)

No s’acostumava a aquell clima.

No s’hi acostumava (es+hi)

 

Molts verbs que exigeixen CRV són verbs pronominals, és a dir, ja porten un pronom incorporat:

Acostumar-se al fred

Riure’s de la gent.

Conformar-se amb el resultat.

 

Quan el complement d’un d’aquests verbs pren la forma de pronom, sorgeixen combinacions com aquestes:


Apòstrof posició 1

Apòstrof posició 2

Apòstrof posició 3

m’hi acostumo

me’n ric

me n’adono

t’hi acostumes

te’n rius

te n’adones

s’hi acostuma

se’n riu

se n’adona

ens hi acostumem

ens en riem

ens n’adonem

us hi acostumeu

us en rieu

us n’adoneu

s’hi acostumen

se’n riuen

se n’adonen
vaig acostumar-m’hi

vaig riure-me’n

vaig adonar-me’n

vas acostumar-t’hi

vas riure-te’n

vas adonar-te’n

va acostumar-s’hi

va riure-se’n

va adonar-se’n

vam acostumar-nos-hi

vam riure’ns-en

vam adonar-nos-en

vau acostumar-vos-hi

vau riure-us-en

vau adonar-vos-en

van acostumar-s’hi

van riure-se’n

van adonar-se’n

 

2. Els pronoms febles que substitueixen un CC


CC amb la preposició de (indica la procedència o l’origen)

CC amb altres preposicions o sense (indica manera, companyia, lloc, direcció...)

Pronom en

Pronom hi

Acaba de sortir del despatx.

N’acaba de sortir.

Deixa això damunt la taula.

Deixa-hi això.

 

El verb ser, quan indica la presència d’una persona o la col·locació d’una cosa, va acompanyat d’un CC de lloc (és a dir, no fa d’atribut). Per exemple:

La Clara és a la piscina. [CCLloc]

El formatge és a la nevera. [CCLloc]

Aquest CC és substituït pel pronom hi:

La Clara hi és.

El formatge hi és.

 

3. Els pronoms febles que substitueixen l’Atr


Atribut definit

Nom amb article, demostratiu o possessiu

En Marc és el meu metge.

La Neus sembla l’adequada.

Pronoms el, la els, les

En Marc l’és.

La Neus la sembla.

Atribut indefinit

Nom sense article, demostratiu o possessiu o precedit de preposició de

En Marc és [Ø] metge. 

El mocador és de seda. 

Pronom ho 

En Marc ho és.

El mocador ho és.

 

4. Els pronom febles que substitueixen el CPred


CPred introduït pels verbs fer-se i dir-se

CPred introduït per qualsevol altre verb

Pronom en

Pronom hi

─Saps si aquell noi ros es diu Pere?

─Crec que sí, que se’n diu.

─Que ha arribat contenta, la Gemma?

─Sí que hi ha arribat.