La reducció vocàlica i la neutralització

tònica.......................................àtona
[ò] os....................................[u]osset
[ó] ós ----------------------> [u] osset
[u] suc..................................[u]suquet

Ortografia de la -o i del -u. Casos:

1. Paraules masculines que acaben amb el so [u]. Fan el plural en -os

ferr-o ferr-os
ganx-o ganx-os

lleig lletj-os

2. La primera persona del present d'indicatiu s'escriu amb -o:

jo cant-o
jo ball-o
jo perd-o
jo sent-o

3.En l'arrel de la paraula, busquem el mot primitiu:

g.o..sset--> gos
p.u..ntet--> punt petit
p.o..ntet--> pont petit

4. Paraules que s'escriuen al revés que en castellà:

amb o: avorrir, botifarra, brúixola, capítol, cobrir, complir...
amb u: bufetada, butlletí, butxaca, cacau, correu, muntanya...

5. Compte amb els pseudoderivats, que no segueixen el mot primitiu:

b..u..cal--> boca
cons..u..lar--> cònsol
c..u..rvatura--> corb

6. Canvis en l'arrel d'alguns verbs:

collir, collim, collia, collíssim, collint... / cullo, culls, cull, cullen...
sortir, sortim, sortia, sortissin, sortint... / surto, surts, surt, surten...

7. Totes les formes dels verbs poder i voler s'escriuen amb -o, excepte la 1a persona del present d'indicatiu (puc, vull), tot el present de subjuntiu (pugui..., vulgui...) i tot l'imperatiu (pugues..., vulgues...)

pogut, podem, podia, poguessin, podent...
volgut, volem, volia, sortissin, sortint...


EXERCICIS

Clica les imatges i fes els exercicis relacionats amb la o i la u: