Les llengües d'Europa

Europa és una realitat multilingüe, és a dir, un continent on es parlen més de 50 llengües. El mapa que tens a continuació mostra bona part de les llengües europees.

 

Les fronteres i les llengües

Les fronteres dels diferents estats europeus ens poden fer creure equivocadament que dins el territori de cada un d’aquests estats només es parla una llengua. Per exemple: a França, el francès; al regne Unit, l’anglès; a Itàlia, l’italià; etc.

Però la realitat és ben diferent: en la majoria dels estats europeus es parla més d’un idioma. D’altra banda, hi ha parlants d’una mateixa llengua que es troben separats pels límits fronterers, ja que pertanyen a estats diferents. La llengua catalana, per exemple, es parla a l’est d’Espanya, a Andorra, al sud de França i a la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya, que forma part d’Itàlia.

Així doncs, podem afirmar que l’Europa dels estats no coincideix amb l’Europa de les comunitats lingüísitiques.

Com es pot comprovar en el mapa, hi ha nombrosos estats europeus dins els quals conviuen més d’una comunitat lingüística, com a França, al Regne Unit o a Itàlia; i també hi ha comunitats lingüístiques separades per fronteres estatals com l’alemanya, la francesa o la catalana.

Una comunitat lingüística és el conjunt dels habitants d’un territori que parlen la mateixa llengua.

Les principals famílies lingüístiques d’Europa són les llengües romàniques, les germàniques, les eslaves, les bàltiques i les cèltiques.

 

Les llengües oficials

Les lleis dels estats donen caràcter oficial a una o diverses llengües de les que es parlen en el seu territori. Aquestes lleis no són iguals en tots els estats. N’hi ha que consideren oficial únicament una de les llengües, cm és el cas de França; d’altres consideren que hi ha una llengua oficial per a tot l’estat i unes altres que també són oficials però únicament en els territoris on es parlen, com és el cas d’Espanya; i finalment, hi ha algun estat que considera totes les seves llengües oficials, com és el cas de Suïssa.

Vídeo llengua d'oc