Els signes de puntuació

Els signes de puntuació
Són unes eines bàsiques per comprendre i interpretar correctament el missatge escrit i per facilitar-ne la lectura.

Quins són?
La coma , . Pausa breu que sovint es reflecteix oralment en l'entonació. Sovint apareix en les enumeracions o explicacions.
El punt . . Pausa forta que indica que la frase té un significat complet i gramaticalment independent. Serveix per separar frases.
El punt i coma ; . Pausa mitjana que separa oracions de sentit complet connectades semànticament entre si. Indica que l'oració que segueix afegeix una matisació o informació nova.
Els dos punts : . Pausa mitjana que denota una relació de proximitat entre els dos fragments que uneixen. Serveix per introduir un exemple o una explicació.
Els punts suspensius ... . Indiquen l'eliminació d'un fragment que sovint se sobreentén o substitueixen un etc..
L'interrogant i l'admiració ? ! . Signes que assenyalen una entonació interrogativa o exclamativa.
Els parèntesis ( ) . Com la coma, serveixen per les explicacions, però la informació que contenen, no en forma part del text.
Els guions — — . Indiquen un incís i, per això, sovint són intercanviables amb la coma i, sobretot, amb els parèntesis. Es representen amb una mida més gran que el guionet.
El guionet - . S'usa per separar o unir mots i també xifres.Les cometes “” . Distingeixen un fragment de text respecte del text general.

EXERCICI

 

1. Fes aquests exercicis de puntuació (on-line) i, després d'haver-los corregit tu mateix, posa els signes de puntuació que calgui en les frases següents i passa-les al teu bloc. (Posa les majúscules que calgui si hi ha punt i no facis servir guions ni parèntesis):

  • El jutjat de guàrdia que aquesta setmana és el número 4 avui ha pres declaració als tres sospitosos d'haver comès el robatori.
  • Les parts encara són a temps de proposar prova ja que el termini no s'acaba fins d'aquí a cinc dies transcorregut aquest termini el jutge ha de dictar una provisió per declarar obert el segon període.
  • En la primera part de l'informe el pèrit avalua els danys dels vehicles en la segona perita els de la maquinària i les eines.
  • El jutge ha demanat al testimoni que expliqui tot el que recordi de l'accident sobretot des del moment de la col·lisió fins que el conductor del cotxe blau va fugir del lloc dels fets.
  • Assisteixen a l'acte la demandant Roser Castella el seu advocat Daniel Portella el demandat Oriol Sastre i la seva advocada Lídia Dasquens.
  • Les proves que el jutge ha declarat pertinents són les següents documental pericial i testifical pel que fa a la documental es tenen per reproduïts els documents que conté.
  • Per contra la part demandant considera que els interessos s'han de comptabilitzar des de la data de la reclamació extrajudicial que va ser l'11 de juliol de 2004.
  • Durant la declaració Francesc Jorba s'ha responsabilitzat dels actes més violents de la nit dels fets sobretot dels que el denunciant ha imputat a Manel Armand la qual cosa fa pensar que el vol encobrir.
  • La Guàrdia Civil ha fet públiques les senyes d'un home que va robar en una farmàcia de Reus fa cinc dies es diu Ramon Bala Perduda de quaranta-tres anys és prim i fa metre setanta-cinc d'alçada.
  • Faig constar que hem rebut l'exhort anterior del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Puigcerdà registrat amb el núm. 3/01 l'exhort dimana de les actuacions de judici executiu núm. 33/00 tramitades a instàncies de Jaume Roca contra Marina Camps.