La carta

LA CARTA PERSONAL

 

La carta és una comunicació escrita adreçada a una persona absent. Podem establir una clara diferència entre la carta formal i la carta personal.

 

Estructura de la carta personal

 • Lloc i data. La posició és bastant lliure. Sovint es recorre a expressions abreujades.
 • Salutació
 • Cos. La informació es distribueix en diversos paràgrafs.
 • Comiat
 • Signatura
 • Post scriptum o postdata. Només es fa servir per incloure informació ocasional.

 

Tractament en la carta personal

Si escrivim una carta a un familiar o un amic, li hem de donar el mateix tractament que li donaríem si parléssim amb ell (de tu, de vostè, de vós).

 

Puntuació de la carta personal

La carta té una puntuació que li és pròpia. Per exemple, després de la salutació escrivim coma o dos punts. En cartes informals, adreçades a amics o familiars, podem fer servir fórmules com Hola, David!, i acabar amb un signe d'admiració.

En qualsevol cas, el text de la carta ha de començar en una altra línia, i sempre en majúscula.

Les fórmules de comiat es tanquen amb una coma si són frases incompletes o amb punt si són frases completes:

 • Amb afecte,

Rep una abraçada ben forta.

Quan escrivim la data, entre el nom del lloc i la data hi ha d'haver una coma, i no hi ha d'haver punt final.

 

Aspectes de presentació de la carta personal

 • La data es pot situar abans de la fórmula de salutació, cap al marge dret, o bé després de la signatura, al marge esquerre.
 • La data no conté preposició ni abans de la localitat ni abans del dia.

 

LA CARTA FORMAL

 

La carta és una comunicació escrita adreçada a una persona absent. L'esquema que vertebra la carta formal és el següent:

 

Tractament en la carta formal

 • Si la carta s'adreça a un organisme o a algú que no coneixem, el tipus de tractament ha de ser formal, és a dir, de vós.
 • Podeu fer servir el tractament de vós o de vostèindistintament. Però, alerta! Heu de mantenir el mateix tipus de tractament durant tota la carta. No podeu començar dientvostès i al final dir "Espero la ‘vostra' resposta..."
 • El tractament de vós demana els verbs en la 2a persona del plural; els possessius el vostrela vostraels vostresles vostres, i el pronom us (tant per al complement directe com per al complement indirecte).
 • El tractament de vostè demana els verbs en la 3a persona del singular (o del plural si és vostès); els possessius el seu,els seusla sevaels seusles seves; el pronom li per al complement indirecte (els si és plural), i el/laels/les per al complement directe.
 • Cal tenir en compte que el tractament de vós és útil per evitar dobles formes amb barra quan no es vol fer un ús sexista del llenguatge, ja que la forma us és vàlida tant per al femení com per al masculí.

Fórmules de salutació i comiat en la carta formal

Us presentem a continuació tot un seguit de fórmules de salutació, ordenades de més formals a menys:

Fórmules de salutació

 • Honorable Senyor/a..., (o el tractament protocol·lari corresponent)
 • Distingit/ida senyor/a,
 • Senyor/a, (fórmula més habitual)
 • Benvolgut/uda (+ nom propi),

Fórmules de comiat

 • Amb la salutació més distingida,
 • Molt atentament,
 • Atentament, (fórmula més habitual)
 • Cordialment,
 • Molt cordialment,

Sovint la fórmula de comiat s'integra dins la conclusió:

 • Aprofito l'avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Vigileu que el tractament de la salutació i del comiat tinguin el mateix grau de formalitat.

 

Puntuació de la carta formal

 • La carta té una puntuació que li és pròpia. Després de la salutació, usualment escrivim coma. També podem posar-hi dos punts.
 • En qualsevol cas, el text de la carta ha de començar en una altra línia i sempre amb majúscula.
 • Les fórmules de comiat es tanquen amb una coma si són frases incompletes o amb punt si són frases completes:
  • Atentament,
  • Ens acomiadem de vostè ben atentament.
 • Quan escrivim la data, entre el nom del lloc i la data hi ha d'haver una coma.

 

Aspectes de presentació de la carta formal

La data es pot situar abans de la fórmula de salutació, cap al marge dret, o bé després de la signatura, al marge esquerre. No porta preposició ni abans de la localitat ni abans del dia.

Els paràgrafs d'una carta poden començar tots al marge esquerre, i llavors es deixa una línia en blanc entre cada paràgraf. També és possible començar cada paràgraf amb una petita entrada, i en aquest cas no es deixa cap línia en blanc entre paràgrafs. No s'han de fer servir en una mateixa carta els dos tipus de paràgraf.

 

 • Els paràgrafs són l'element clau per distribuir adequadament la informació en el cos de la carta.
 • No allargueu innecessàriament les cartes formals: digueu el que hàgiu de dir, i si us queda una carta molt breu, penseu que també serà molt clara.
 • A l'apartat d'informació ocasional (introduït amb les sigles PD –postdata– o PS –post scriptum–) s'hi pot incloure algun detall que, pel motiu que sigui, considereu poc escaient de situar en el cos de l'escrit. Evidentment, és un apartat que molt sovint resulta innecessari.
 • Els tractaments protocol·laris cada vegada s'utilitzen menys.
 • No se sol recomanar d'abreujar ni en la salutació ni en el comiat de les cartes formals.
 • En la data, penseu que els mesos de l'any no s'escriuen en majúscula i que l'expressió de l'any no porta punt.