Les classes de novel·la (2/2)

1. Novel·la psicològica

NARRADOR

· Narrador-protagonista que, mitjançant la tècnica del monòleg interior, exposa directament al lector el seu pensament i les seves idees i opinions.

ESPAIS

· Predomini d’espais tancats i únics que faciliten la reflexió o la intimitat.

2. Històrica

TEMÀTICA

· Realitat social del moment històric en què se situa l’acció dels esdeveniments narrats.

PERSONATGES

· Àmplia gamma de personalitats.
· Anàlisi psicològica profunda.

NARRADOR

· Simple observador dels fets que explica, sense cap mena d’emoció o de moralisme.

3. Novel·la rosa

TEMÀTICA

· Problemes amorosos que s’acostumen a resoldre amb final de feliç.
· Reals, amb predomini de llocs tancats i ambientats amb els elements propis de les modes imperants pel que fa a vestuari, mobiliari, oci...

4. Novel·la humorística

PERSONATGES

· Actituds psicològiques peculiars de personatges de la vida real que pateixen una transformació intencionada fins a l’escarni o el ridícul.

NARRADOR

· Encarregat de modificar el comportament dels personatges mitjançant una estudiada modificació de les condicions ambientals i d’hàbitat.

ESPAIS

· Reals.
· Urbans o rurals.
· Oberts o tancats.

ATMOSFERA

· Sovint esdevé asfixiant, opressiva i, fins i tot, psicològicament torturant.