Les classes de novel·la (1/2)

Les novel·les es poden classificar de moltes maneres (el tractament dels personatges, els recursos narratius, la intencionalitat de l’escriptor...), però, sobretot, es fa servir el tema. Així, s’han creat termes per denominar determinats tipus de novel·la:

1. La novel·la de ciència ficció


TEMÀTICA

· Noves fonts d’energia.
· Societats amb control de població.
· Resposta a la contaminació.
· Viatges interestel·lars.
· Invasions marcianes.
· Colonització de l’espai.
· Catastrofisme...

PERSONATGES

· Éssers fantàstics: humanoides, androides, autòmats, mutants...
· Robots.
· Maquinàries.
· Ginys fabulosos.

 

LLENGUATGE

· Tecnicocientífic.
· Neologismes.
· Pseudoneologismes.
· Mots compostos.
· Sigles.

2. Aventures i viatges


ESPAIS

· Imaginaris o reals.
· Llocs oberts: illes, oceans, deserts, carrers de ciutats, muntanyes, selves...
· Llocs mòbils: més d’un escenari.

PERSONATGES

· Protagonista.
· Personatges secundaris que col·laboren amb el protagonista.
· Personatges antagonistes que dificulten l’acció.


3. Misteri

ESPAIS

· Desconeguts.
· Intimidatoris, boirosos i llòbrecs.


PERSONATGES

· Éssers terribles, amenaçadors, sinistres, vinguts d’altres mons: fantasmes, vampirs...

  

ATMOSFERA

· Densa, fosca i tètrica.
· Elements inerts.
· Veus ronques i llunyanes...

4. Lladres i serenos o novel·la negra

ESPAIS

· Exteriors: zones urbanes, barris marginals, zones industrials.
· Interiors llòbrecs i desemparats...

PERSONATGES

· Protagonista, generalment identificat amb l’investigador de l’enigma.
· Altres personatges, sovint corruptes, que desencadenen els fets.
· Aparició del binomi bons/dolents.

LLENGUATGE

· Col·loquial.
· Ús sovintejat de formes d’argot.
· Expressions barroeres.
· Exclamacions.
· Onomatopeies.