Les lletres b i v

Antigament, a totes les terres de parla catalana es feia la distinció entre el so de la [b] de beure i el so [v] de veure, distinció que existeix actualment en altres llengües com ara el francès o l’italià. Avui dia, aquesta distinció encara es manté a les Illes Balears, al Camp de Tarragona i a bona part del País Valencià. Si tu no fas aquesta distinció, hauràs de fer un esforç per retenir l’ortografia correcta de cada paraula. Algunes regles t’hi poden ajudar:

 

En altres casos, en cas de dubte, cal consultar el diccionari, fixa’t en l’ortografia d’unes quantes paraules d’ús freqüent: