El diccionari bilingüe

El diccionari bilingüe és aquell que tradueix les paraules i les expressions d’una llengua a una altra. Per exemple:

 

Quan utilitzem el diccionari per traduir d’una llengua a una altra, cal tenir present el context per tal de trobar la paraula o l’expressió adequada en cada cas; per exemple: practicar vela, fer vela; encender una vela, encendre una espelma.

En castellà hi ha dues paraules homònimes que presenten la forma vela; aquesta homonímia en català no es produeix (vela / espelma). De vegades la diferenciació pot ser més subtil, com en el cas de caja o en el cas de peix:

 

Els exemples anteriors demostren que cada llengua sovint distribueix els significats de les paraules de manera diferent. Podríem dir que cada poble observa la realitat de manera distinta, i així ho reflecteix la seva llengua. Per tant, a l’hora de traduir haurem de tenir en compte aquest fet.

També hi ha diccionaris plurilingües, que recullen la traducció a diverses llengües.

 

Les interferències lingüístiques

 

L’ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l’equivalent en una altra llengua (en aquest cas, enfermetat). Les interferències tant es poden produir en l’ús de les paraules, com en l’ús de les locucions, les frases fetes, els refranys, les estructures gramaticals, etc.

 

Alguns exemples d’interferències lingüístiques

Té una enfermetat molt greu.

Menys mal que no vas venir!

Jo no hi tinc res que veure.

Ningú no s’ha donat compte.

Té una malaltia molt greu.

Sort que no vas venir!

Jo no hi tinc res a veure.

Ningú no se n’ha adonat.