Les interferències lingüístiques

Les interferències lingüístiques en el vocabulari propi de la llengua catalana s’anomenen, també, barbarismes. Els barbarismes són els mots manllevats o calcats d’una altra llengua sense tenir-ne necessitat. Així, per exemple, en català no tenim cap necessitat d’usar el mot castellà poste, perquè disposem de la paraula pal per expressar el mateix concepte o significat.
Classifiquem els barbarismes segons la llengua de procedència del terme: anglicisme, de l’anglès; castellanisme, del castellà; gal·licisme, del francès, etc.

Interferència lingüística

CASTELLÀ almeja (castellanisme)
FRANCÈS impasse (gal·licisme)
ANGLÈS container (anglicisme)

 

Català:

cloïssa, copinya
cul-de-sac, atzucac
contenidor

Per motius històrics, culturals i sociopolítics, els barbarismes més abundants entre els catalanoparlants són els que provenen del castellà, és a dir, els castellanismes.
Els barbarismes no s’admeten perquè són considerats estranys a la llengua i innecessaris des del moment en què ja es disposa d’altres mots plenament catalans per expressar els mateixos conceptes.