Les conjuncions

1. Conjuncions de coordinació

2. Conjuncions de subordinació