Unitat i diversitat lingüístiques

1. Les llengües romàniques

 

Les llengües romàniques formen una família lingüística i, per tant, comparteixen molts elements. Si ens fixem en el lèxic, per exemple, trobem més de 500 paraules de vocabulari bàsic provinents del llatí que són compartides per gairebé totes les llengües romàniques (lèxic panromànic).

 

LLATÍ

Català

Castellà

Francès

Italià

Portuguès

Romanès

DENTE(m)

dent

diente

dent

dente

dente

dinte

FLORE(m)

flor

flor

fleur

fiore

flor

floare

LAC[te]

llet

leche

lait

latte

leite

lapte

UNGULA(m)

ungla

uña

ongle

unghia

unha

unghie

VENTUS

vent

viento

vent

vento

vento

vânt

 

Així doncs, coneixent el català i el castellà, les altres llengües romàniques no ens són totalment desconegudes, al contrari, sense haver-les estudiat mai, ja en sabem algunes coses. Per tant, no ens ha de fer por encarar-nos a un text romànic i comprovar que moltes paraules ens són familiars i que, en alguns casos, fins i tot som capaços d’entendre’n el sentit.

 

Italià

Prima vuole ridere a poi cantare; alla fine sentiamo con le nostre orecchie come fa suonare il suo flauto, uno strumento di vento, che ha fatto con un tubo di ferro; essere ingegnoso è importante.

Francès

Il veut d¡abord rire et après chanter; à la fin nous sentons avec  os oreilles comme il fait sonner sa flûte, un instrument à vent, qui’l a fait d’un tube de fer: il est important d’être inventif.

Portuguès

Primeiro quer rir e depois cantar; por fim sentimos com as nossas orelhas como faz soar a sua flauta, un instrumento de vento, que fez de um tubo de ferro: ser engenhoso é importante.

Català

Primer vol riure i després cantar; al final sntim amb les nostres orelles com fa sonar la seva flauta, un instrument de vent, que ha fet amb un tub de ferro: ésser enginyós és important.

 

2. La llengua catalana

 

La llengua catalana és la llengua romànica que prové del llatí que els romans van implantar, a partir del segle III abans de Crist, a la zona que actualment forma Catalunya. A partir del segle XII, la llengua catalana es va implantar en altres territoris: a les Illes Balears, al País Valencià i a algunes zones de l’illa de Sardenya.

El domini lingüístic actual de la llengua catalana està configurat pels territoris següents:

 

1. Territoris d’Espanya

El principat de Catalunya

Les Illes Balears

El País Valencià (llevat de les comarques occidentals)

La Franja de Ponent (comarques orientals d’Aragó)

El Carxe (comarca de Múrcia)

2. Territori d’Andorra

El Principat d’Andorra

3. Territori de França

La Catalunya Nord

4. Territori d’Itàlia

L’Alguer (ciutat de l’Illa de Sardenya)

 

Els parlars de tots aquests territoris formen una unitat lingüística, és a dir, una única llengua. Malgrat això, el català presenta, com qualsevol altra llengua, varietats geogràfiques (dialectes), que es manifesten en els diversos aspectes lingüístics, sobretot en la manera de pronunciar, el vocabulari i la forma d’algunes paraules.

El lèxic comú a tots els dialectes està format per milers de paraules i algunes d’aquestes, en cada zona geogràfica, tenen realitzacions diferents. En altres paraules, hi ha mots exclusius o no compartit pel conjunt dels parlants. 

 

Per exemple:

 

Paraules característiques dels parlars balears

Paraules característiques dels parlars valencians

Paraules característiques dels parlars nord-occidentals

aidar

al·lot, al·lota

ca

calces

calçons

capell

doblers

horabaixa

idò

jai

manco

moix

nígul

nin, nina

pitxer

qualcú

sadoll

safannària

tassó

xot

bes

bescoll

cotó en pèl

creïlla

desllunat

dacsa

eixir, eixida

espill

fumeral

hui

lletuga

llima

orellals

palometa

prompte

raïl

roín, roïna

safanòria

vesprada

xic

bajoca

canella

catxap

corder

espill

estalzí

granera

fumeral

maçana

madrina

moixó

muricec

padrí

panís

roig

romer

timó

trebol

silló

xut

 

badabadoc, rosella, babol, gallaret, ababol, etc.