El diccionari de sinònims

Diccionari general
Diccionari general

El diccionari de sinònims i antònims és aquell que, en comptes d’explicar-nos el significat de les paraules, com fa el diccionari general, ens diu les que comparteixen el mateix significat o un de molt semblant (els sinònims) i les que tenen un significat oposat (els antònims). Compara:

 

1. Classes de sinònims

 

Segons el grau de sinonímia entre les paraules, podem establir tres classes de sinònims:

 

Sinònims generals: solen ser intercanviables en la majoria de circumstàncies.

 

Gel/glaç                       triar/escollir                  aleshores/llavors

 

Sinònims geogràfics: tenen el mateix significat però cadascun se circumscriu a la seva àrea geogràfica.

 

Tarda/vesprada/horabaixa                   noi/xic/al·lot                 mirall/espill

 

Sinònims de registre diferent: tenen el mateix significat però cadascun s’usa en la situació comunicativa corresponent.

 

Fer/fotre                      robar/pispar                 enfadar-se/emprenyar-se

 

 

1.1.  Els sinònims específics

 

No tots els sinònims d’una paraula tenen la mateixa extensió significativa, sinó que, sovint, cadascun s’ha d’especialitzar en un camp significatiu determinat. Per exemple: 

 

També podríem afegir com a sinònims de tros: bocí (de menjar), engruna (de pa), retall ( de roba, de paper), llesca (de pa), tall (de carn, de peix), llenca (de cansalada, de terra), estella (de fusta), terròs (de terra).

 

Així doncs, encara que fragment, engruna i retall siguin sinònims de tros, no llegim una engruna d’una obra literària, ni mengem un fragment de carn, ni ens ofereixen un retall de pa amb tomàquet; sinó que llegim un fragment d’una obra literària, mengem un tall de carn i ens ofereixen una llesca de pa amb tomàquet.

 

1.2.  Els sinònims graduals

 

Els sinònims graduals són aquells que formen una sèrie ordenada pels diferents graus d’intensitat. Per exemple:

 

Gèlid, gelat, fred, fresc // NATURAL // tebi, càlid, calent, ardent

 

 

2. Classes d’antònims

 

Tenint en compte l’oposició que s’estableix entre els significats, els antònims els podem classificar en dos grups:

 

2.1. Antònims de sentit invers: designen una mateixa realitat però contemplada des de punts de vista diferents.

 

comprar // vendre                                victòria // derrota

 

2.2. Antònims complementaris

 

Designen realitats diferents i l’un implica la negació de l’altre.

 

viu // mort                                            mascle // femella