L'adverbi

L'adverbi és una paraula invariable o bé una locució que té com a funció bàsica modificar un verb, un adjectiu o un altre. Per exemple:

 

Formes simples

Locucions adverbials

Jo he aguantat pacientment

Arriben pretendents rics de tot arreu

Què fa el cristià que és tan bo?

El personatge es mostra d'allò més cruel

M'heu menyspreat ben sovint

Ens hem llevat més aviat tard

 

1. Classificació dels adverbis

 

Els adverbis es poden classificar en quatre grups: els de mode (diuen com es realitza una acció), els de lloc (diuen on es realitza), els de temps (diuen quan es realitza) i els de quantitat (expressen el grau o la intensitat d'una acció o d'una qualitat).

 

L'afirmació (sí, també...), la negació (no, tampoc...) i el dubte (potser, tal vegada...)també es consideren adverbis.

 

Adverbis de mode

Adverbis en -ment

Altres formes simples

Locucions adverbials

La majoria dels adverbis de mode són paraules derivades acabades en -ment i parteixen de la forma femenina dels adjectius:

 

ràpid, ràpida--> ràpidament

unànime --> unànimement

exacte, exacta --> exactament

Bé (ben), malament (mal), millor, pitjor, només, solament, sols, alhora, corrents, endebades

A corre-cuita, a tort i a dret, a les palpentes, a peu coix, a ulls clucs, amb un no res, de bat a bat, de cap a cap, de cap per avall, de cop i volta, de debò, de panxa enlaire, de pressa, de sobte, en dejú, fil per randa, sense solta ni volta...

Adverbis pronominals

Així, aixà, com

 

 

 

Adverbis de lloc

Formes simples

Adverbis pronominals

Locucions adverbials

Prop, lluny, dalt, baix, avall, damunt, davall, enlaire, dins, fora, endins, enfora, endavant, enrere, sobre, sota, pertot, arreu, enlloc...

Aquí, allà, allí, ençà, enllà, on

A baix, a dalt, a fora, a dins, a la vora, a prop, a la dreta, a l'esquerra, al voltant, a l'entorn, al capdamunt, al capdavall, als afores, a tot arreu...

 

 

 

Adverbis de temps

Formes simples

Adverbis pronominals

Locucions adverbials

Sempre, mai, llavors, aleshores, després, aviat, tard, ja, encara, sovint, mentrestant

Quan, ara, avui, demà, ahir, i les locucions formades amb algun d'aquests adverbis (abans-d'ahir, demà passat...)

D'hora, de matí, de dia, de nit, cap al tard, al capvespre, de vegades, de seguida, demà passat, demà passat no l'altre, l'endemà

 

 

 

Adverbis de quantitat

Formes simples

Adverbis pronominals

Locucions adverbials

Molt, poc, més, menys, gaire, bastant, prou, massa, força, gairebé, quasi, gens, només, sols, solament, almenys, tot, tant (tan davant adjectiu o adverbi)...

Quant

Una mica, un poc, un xic, gens ni mica, d'allò més, amb prou feines, a penes, si fa no fa, més aviat, si més no, ben bé