El sentit propi i el sentit figurat

1. Les paraules amb un sol sentit

 

Els articles del diccionari més senzills són els que defineixen paraules d’un sol sentit. Per exemple:

 

2. Les paraules amb més d’un sentit

 

Hi ha paraules que volen dir més d’una cosa, com per exemple la paraula gallina:

 

El primer sentit de la definició de gallina és el sentit propi de la paraula, el segon correspon al sentit figurat i el tercer recull una expressió popular també de sentit figurat.

Es passa del sentit propi al sentit figurat a través de la comparació i la metàfora. Fixa-t’hi:

 

La gallina és un animal espantadís.

En Joan és més aviat covard.

En Joan és tan covard que reacciona com una gallina.

En Joan és un gallina.

Característiques semblants

Comparació

Metàfora

 

Aquí tens un altre exemple del sentit figurat o especial:


Banya f. excrescència òssia coberta d’una beina de substància epidèrmica que alguns animals tenen al front, ordinàriament laterals i per parelles. II


Llegeix ara les accepcions que corresponen a la definició de dos dels sentits especials que ha adquirit aquest mot, basats en l’analogia física entre banya i altres elements:

 

II En alguns animals, i àdhuc en algunes plantes, excrescència, apèndix, òrgan, que té semblança amb una banya. III En una cosa en forma de mitja lluna o de forca, cadascuna de les dues puntes.

 

Aquesta analogia física ens permet parlar de banyes de cargol, banyes d’una forca, banyes d’una enclusa, etc.

Quan l’analogia ja no es produeix dins el marc del món físic, sinó del figurat (comportaments, actituds, qualitats, situacions…), aleshores parlem de sentit figurat.

Tant els sentits especials com els figurats són casos de polisèmia.

En el terreny de les comparacions i de les metàfores, també es fa la distinció entre sentit especial i sentit figurat, segons les que establim per mitjà d’un sentit corporal o per mitjà de relacions que escapen als sentits.