La conjugació verbal

Conjugar és dir o escriure totes les formes possibles d’un verb en funció del mode, el temps, el nombre i la persona gramatical.

 

Els temps verbals s’agrupen en tres modes: el mode indicatiu, el mode subjuntiu i el mode imperatiu. Aquests modes indiquen quina és la nostra actitud davant l’acció expressada pel verb.

 

El mode indicatiu l’utilitzem quan volem expressar una acció que considerem real. Per exemple:

 

El tren surt a les vuit (present d’indicatiu). 

El tren sortia a les vuit (imperfet d’indicatiu).

El tren va sortir a les vuit (passat perifràstic d’indicatiu).

El tren sortirà a les vuit (futur d’indicatiu).

 

El mode subjuntiu l’utilitzem quan volem expressar una prohibició, un desig, una condició, etc. Per tant, accions que no considerem reals. Per exemple:

 

No surtis de casa (present de subjuntiu).

Tant de bo que no sortís de casa! (imperfet de subjuntiu).

Si et llevessis més d’hora (imperfet de subjuntiu), no faríem tard a l’escola.

 

El mode imperatiu l’utilitzem per donar ordres. Per exemple:

 

Surtd’aquí! (imperatiu).

 

1. Temps simples i temps compostos

 

En la conjugació dels verbs podem distingir entre temps simples i temps compostos. Els temps compostos estan formats per una forma del verb haver i el participi del verb conjugat (han cantat, havies cantat...) i expressen sempre una acció acabada.

Fixa’t en el quadre de la pàgina següent, en el qual hi ha la distribució dels temps verbals tenint en compte el mode (indicatiu, subjuntiu i imperatiu) i la forma (temps simple o temps compostos).

 

Per estudiar la conjugació verbal, habitualment es presenten cinc models agrupats en tres conjugacions:

 

1a conjugació

(la vocal temàtica és la a)

2a conjugació

(la vocal temàtica és la e)

3a conjugació

(la vocal temàtica és la i)

Model 1

Model 2a

Model 2b

Model 3a

Model 3b

Cantar

Perdre

Témer

Dormir

Servir

 

 

Pots consultar formes verbals en aquesta adreça:

 

http://www.verbscatalans.com/