L’accentuació

Algunes paraules s’escriuen amb accent gràfic sobre la vocal tònica. Aquest signe ens ajuda a diferenciar paraules com ara les següents:


Fàbrica (la fàbrica de teixits)

Fabrica (fabrica fil)

Fabricà (va fabricar)

 

1. Tipus d'accent

 

 

greu o obert (à, è, ò) 
sobre vocals obertes

agut o tancat (é, í, ó, ú)
sobre vocals tancades

amenjàrem, bàscula, vàlid, matalàs, pàmfil.
e
interès, bèstia, mèrit, canapè, perquè,cèntim.
o
mòdul, allò, òliba, repòs, Sònia, arròs.

evindré, créixens, haguéreu, accés, també.
i
Berlín, pastís, legítima, veí, rítmic, tísic.
o
pastós, furóncol, tórtora, cantó, institució.
u
cautxú, múscul, fúcsia, brúixola, pallús.

 

 

2. Norma general d'accentuació

S'accentuen

els mots aguts acabats en -a, -e, -i, -o, -u, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in.

romà, cantaré, rodolí, lliçó, ningú,callaràs, entès, 

espantadís, arròs,pallús, comprèn, Dublín.

els mots plans acabats en terminacions que no siguin -a, -e, -i, -o, -u, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in.

exàmens, fenòmens, plàncton,portàveu, entristíssiu, cànon, tòrcer,còncau, correguérem, monòlit.

tots els mots esdrúixols, acabin com acabin.

Àsia, plusvàlua, àrea, paciència, Núria,harmònium, 

període, diòptria.

No s'accentuen

els mots que no s'incloguin en la norma anterior ni els monosíl·labs.

menjaran, cantareu, remei, examen,corregueren, 

fenomen, Maria, sortissis,Caucas, pa, vi, sa.