Els emmudiments vocàlics

Quan una paraula acabada en vocal da davant d’una altra que comença també en vocal, es poden produir quatre fenòmens:

L’apostrofació dels pronoms febles

 

Alguns dels pronoms febles s’apostrofen davant d’un verb que comenci en vocal o h, i darrere d’un verb que acabi en vocal (però no darrere els diftongs au, eu, iu):

 

em + he = m’he perdut

agafa + em = agafa’m fort!

 

Però el pronom la no s’apostrofa davant de i o u àtones:

 

la + informarem = la informarem

 

També s’apostrofen algunes combinacions de pronoms febles. En aquest cas, l’apòstrof ha d’anar tan a la dreta com sigui possible:

 

se + en = no se’n surt / vagi-se’n

se + el = se l’emporta? / emporti-se’l

me + ho = m’ho han dit / no volien dir-m’ho

te + els = te’ls deixo / llegeix-te’ls