FORMACIÓ DE PARAULES

Les paraules derivades

carn

-isser-

-es

‘aliment que obtenim dels animals’

‘professional’

Gènere femení i nombre plural

 

Les paraules derivades són aquelles que estan formades per un morfema lèxic i un morfema derivatiu com, per exemple, carn-isser (paraula derivada de carn) o en—llest-ir (paraules derivada de llest).

 

1. El sufixos

 

Un sufix és un morfema derivatiu (o afix) que va darrere del morfema lèxic. Per exemple: carn-isser, pian-ista, hàbil-ment. A continuació estudiarem algunes paraules derivades mitjançant la incorporació de sufixos.

 

1.1.  Paraules que indiquen grau (més gran o més petit) o tendència

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

rodó

peu

sabata

dolç

-et

-às

-ot

-íssim

intensius i superlatius (petit, gran, grandíssim)

rodonet

peuàs

sabatot

dolcíssim

groc

malalt

verd

-enc

-ís

-ós

Tendències (tirant a una certa característica)

groguenc

malaltís

verdós

 

1.2.  Paraules que indiquen ofici o botiga

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

pastís

escombra

dent

-er

-aire

-ista

oficis

pastisser

escombriaire

dentista

llibre

-eria

botiga

llibreria

 

1.3.  Paraules que expressen el gentilici (d’on és una persona o una cosa)

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

València

Alacant

Empordà

Sabadell

-ès

-enc

gentilicis (d’on és una persona o una cosa)

 

valencià

alacantí

empordanès

sabadellenc

 

1.4.  Paraules que indiquen plantacions o boscos

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

pi

alzina

-eda

-ar

Plantacions o boscos

pineda

alzinar

 

1.5.  Paraules que indiquen una característica

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

dur

just

boig

auster

-esa

-ícia

-eria

-itat

noms abstractes (qualitats)

duresa

justícia

bogeria

austeritat

mentida

nadal

-er

-enc

característiques

mentider

nadalenc

piga

greix

ràbia

-at

-ós

-ut

propietats en escreix

pigat

greixós

rabiüt

 

1.6.  Paraules que indiquen la manera de fer una cosa

 

Paraules primitives

Sufixos

Significat

Derivats

ràpid

-ment

manera

ràpidament

 

 

2. Els prefixos

 

Un prefix és un morfema derivatiu (o afix) que va davant del morfema lèxic. Per exemple: dis-continu, bes-nét, re-caure. A continuació estudiarem alguns dels prefixos més importants:

 

Paraules que veuen el sentit modificat per un prefix:

 

Paraules primitives

Prefixos

Significat

Derivats

avantatge

continu

adequat

mòbil

lògic

des-

dis-

in-

im-

il-

negació

desavantatge

discontinu

inadequat

immòbil

il·lògic

viure

con-

companyia

conviure

fluix

vell

malalt

fred

tòxic

a-

en-

em-

re-

in-

accions que expressen un procés

afluixar

envellir

emmalaltir

refredar

intoxicar