L'article

1. L'article literari o definit

 

Serveix per presentar-nos el nom que apareix a continuació. Ens dóna dues informacions:

 

Gramatical: el gènere i el nombre del substantiu.

Semàntica: el nom que presenta és conegut.

 

Són: el, la els i les.

 

L’article definit concorda amb el nom en gènere i nombre. Si la forma d’un nom no ens indica amb claredat, l’article es converteix en la marca que ens diu si el nom és masculí i femení. Per exemple:

 

Noms masculins

Noms femenins

El guia

La guia

Els pianistes

Les pianistes

 

1.1.  L’apostrofació de l’article definit

 

Els articles el i la s'apostrofen sempre que la paraula que els segueix comenci en vocal o h: l’hiver, l'armari, l'arpa.

 

Però hi ha tres excepcions:

 

  • Si és una paraula femenina que comença per i o hi: la intempèrie / la història.
  • Si és una paraula femenina que comença per u o hu: la universitat / la humitat.
  • Davant de diftongs creixents: el iogurt / la hiena / la iaia.

 

1.2. La contracció

 

El contacte entre algunes preposicions i les formes masculines de l’article definit (el / els) pot provocar contraccions, és a dir, la reducció de dues paraules en una. També causa contraccions el contacte entre ca (casa) i els articles masculins. Fixa’t en quins casos es produeixen:

 

 

a

de

per

ca

 

el

al teatre

del cel

pel passeig

cal metge

Davant paraules començades per consonant

el (>l’)

a l’hotel

de l’avi

per l’aniversari

ca l’Ernest

Davant paraules començades per vocal

els

als jardins

dels cotxes

pels afores

cals oncles

En tots els casos

 

 

1.3. L’article neutre

 

Diem que l’article el té valor neutre quan es refereix a una cosa o unes coses en general, sense concretar, i sense un gènere clar. Per exemple:

 

El més fàcil (la cosa més fàcil) és renunciar al projecte.

El que vam pactar (les coses que vam pactar) beneficiava les dues parts interessades.

 

 

2. L'article indefinit

 

L’article indefinit un / una se sol utilitzar davant de noms que apareixen en el text per primera vegada. Un cop són coneguts, utilitzem l’article definit:

 

Un dia, una oreneta va aparèixer.  L’oreneta s’havia enamorat d’un jonc. El jonc se’n va adonar i li va fer una reverència.

 

Té la mateixa forma que el numeral un, una, uns i unes.

Com el definit, ens dóna dues informacions:

 

Gramatical: el gènere i el nombre del substantiu.

Semàntica: el nom que presenta és desconegut.

 

Són: un, una, uns, unes.

 

3. L'article personal

 

En català, sempre que parlem d'algú posem l'article personal davant del seu nom. Hi ha dos tipus d'articles personals:

 

Al Principat (excepte a Girona): el, la.

A les Illes Balears i Girona: en, na.

 

Al País Valencià no s'empra l'article personal, de manera que els noms de persona apareixen sols: Ferran ha tornat de Cullera.

 

4. L'article salat

 

És l'article propi de les Illes Balears equivalent al literari. Té el seu origen a la Costa Brava. Presenta les formes es, sa, s', ets i ses. Després de la preposició amb, el masculí singular es transforma a so.


Exercici

 

D'aquestes 6 fotos preses a Cadaqués (Costa Brava), en quatre hi trobem com a mínim un article salat i en dues, no. Digues quins són els articles salats i digues quines són les dues fotos que no en tenen. Si no pots llegir algunes rètols, clica a sobre de la foto i la veuràs ampliada.