L'article d'opinió

El text argumentatiu té la funció de convèncer algú (que potser manté una opinió contrària) amb un discurs coherent i justificable. Es construeix en base als arguments, que donen raons del que volem parlar.

 

En la llengua oral, són discursos argumentatius l’oratòria judicial (un advocat o un fiscal davant del jutge) el sermó d’un capellà, els debats televisius i radiofònics, els col·loquis, etc. En la llengua escrita, són textos argumentatius els articles d’opinió, els editorials, les cartes al director o les crítiques culturals (la recensió).

 

El text argumentatiu té la següent estructura: 

 

1. Tesi: exposició del tema i opinió que es vol defensar.

2. Argumentació: premisses, dades… que fonamenten la nostra opinió.

3. Conclusió

 

Argumentar vol dir:

 

— Anar més enllà de la simple opinió
— Raonar les idees proposades
— Contrarestar les idees contràries
— Fer creïbles els propis valors i les pròpies idees
— Arribar a conclusions convincents
— Persuadir

 

 

Bloc Cartes al director