El teatre

El teatre és un gènere literari peculiar perquè el text escrit es complenta amb la posada en escena. El text acostuma a incloure informacions que en faciliten la representació o la posada en escena.
Una representació teatral és sempre un espectacle, i com a tal comporta un determinat procés de comunicació en el qual hi ha uns emissors (els actors, les actrius i l’ambientació), uns missatges (el text oral, complementat amb l’escenificació visual i auditiva) i uns receptors (el públic).

 

 

1. Els tipus d’obres teatrals

La tragèdia i la comèdia són considerades com les modalitats teatrals clàssiques per excel·lència. Però hi ha moltes altres formes teatrals, com ara el drama, la farsa, el sainet... També hi ha formes teatrals musicades, com ara l’òpera, la sarsuela, l’opereta, el vodevil, la comèdia musical... I, sobretot al segle XX, es van desenvolupar altres tipus de manifestacions teatrals: titelles, mim...
En els textos teatrals hi sol haver una dinàmica de relació entre les formes i les característiques dels diferents gèneres. Així, moltes vegades trobem combinacions de l’estil melodrama, tragicomèdia...

2. La representació teatral

Els components bàsics per a la representació teatral es poden sintetitzar en:

· Autoria del text teatral
· Adaptació i direcció de l’obra
· Recinte teatral: luminotècnia, atretzo, música, efectes especials, decorat, espai escènic, actuació dels personatges i espai per al públic.

El teatre (II)