La vocal neutra

1. La neutralització

 

La paraula neutralització significa que dos sons o dues lletres diferents es pronuncien igual en una posició determinada. Per exemple: molts parlants pronuncien igual

 

mestre i mestra

regle i regla

pegar i pagar

 

Aleshores diem que aquests parlants neutralitzen les vocals a i e quan es troben en una síl·laba àtona (o fluixa). Del so que tenen aquestes vocals àtones en diem vocal neutra.

Les persones que neutralitzen la a i la e àtones tenen més problemes ortogràfics que aquelles que diferencien els dos sons. Tanmateix hi ha unes normes ortogràfiques que faciliten l’escriptura de la vocal neutra.

 

La terminació d’una paraula indica si aquesta és masculina o femennina i si és singular o plural. Si es tracta d’un verb, indica també la persona gramatical i el temps:

 • Un alumne / una alumna / uns alumnes / unes alumnes
 • Canto, cantes, canta... / cantava, cantaves, cantava...

 

L’arrel d’una paraula és la part invariable i la que hi aporta el significat bàsic:

 • Un alumne / una alumna / uns alumnes / unes alumnes
 • Canto, cantes, canta... / cantava, cantaves, cantava...

 

2. Ortografia de la vocal neutra

 

Les normes ortogràfiques de la vocal neutra diferencien dues situacions:

 

a)      Quan la vocal neutra forma part de la terminació de la paraula.

b)      Quan la vocal neutra es troba a l’arrel d’una paraula.

 

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA QUAN ES TROBA A LA TERMINACIÓ D’UNA PARAULA

 

NORMA 1

En els noms i els adjectius en singular s’ha d’escriure e si són masculins i a si són femenins.

 

Un alumne / una alumna

Un uniforme negre / una bufanda negra

Un altre tracte / una altra fórmula

Un cove ample / una cova misteriosa

 

EXCEPCIONS

 • Noms femenins acabats en e: la febre, la mare, la torre, la classe, la frase...
 • Adjectius invariables (acabats en e tant en masculí com en femení): un noi amable / una noia amable, un cavall jove / una euga jove, seient lliure / entrada lliure
 • Noms masculins acabats en a: un espia, el dia, el poema, el paleta, el taxista...

 

 

NORMA 2

En els noms i els adjectius en plural, s’ha d’escriure sempre la terminació –es.

 

Uns alumnes / unes alumnes

Uns vestits negres / unes bufandes negres

Una altres cops / unes altres vegades

Uns coves amples / unes coves misterioses

 

 

CANVIS ORTOGRÀFICS

El canvi de la terminació a (singular) per la terminació –es (plural) pot comportar alguns canvis ortogràfics en l’arrel de la paraula:

 

Palanca, palanques

Adreça, adreces

Aigua, aigües

Arruga, arrugues

Platja, platges

Pasqua, pasqües

 

NORMA 3

En les terminacions verbals, s’ha d’escriure a en la primera i la 3a persona del singular; en canvi, s’ha d’escriure e en les altres terminacions (-es, -em, -eu i –en):

 

Cantava

Cantaves

Canatava

Cantàvem

Cantàveu

Cantaven

 

També acaben  en –e els infinitius de la segona conjugació: prendre, caure, admetre...

 

EXCEPCIONS

Acaben en –e les formes imperatives vine, corre, obre i omple.

 

CANVIS ORTOGRÀFICS

El canvi de –a per –e pot comportar canvis ortogràfics en l’arrel d’alguns verbs:

 

Busco, busques, busca...

Caço, caces, caça...

Menjo, menges, menja...

Mossego, mossegues, mossega...

 

 

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA QUAN ES TROBA EN L’ARREL D’UNA PARAULA

 

NORMA 4

En l’arrel d’una paraula s’escriu a quan hi ha una altra paraula de la mateixa família que té una a tònica en la mateixa posició. Per exemple:

 • Tardor s’escriu amb a perquè deriva de tard (que té una a tònica en la mateixa posició).
 • Taulell s’escriu amb a perquè deriva de taula (que té una a tònica en la mateixa posició).

 

En canvi, s’escriu e quan hi ha una altra paraula de la mateixa família que té una e tònica en la mateixa posició. Per exemple:

 • Fredor s’escriu amb e perquè deriva de fred (que té una e tònica en la mateixa posició).
 • Teulada s’escriu amb e perquè deriva de teula (que té una e tònica en la mateixa posició).

 

 

NORMA 5

Hi ha algunes paraules que s’han de memoritzar per saber amb quina lletra s’han d’escriure. Les més importants són les següents:

 • S’escriuen amb a: afaitar-se, ambaixada, arracada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davant, peixateria, racó, ramat, rancor, sanefa.
 • S’escriuen amb e: assemblea, enyorar, espàrrec, meravella, monestir, oreneta, polseguera, punxegut, ràfega, resplendor, sergent, treball, vernís.