L'alfabet

1. Què és l’alfabet?

 

L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres que fem servir per representar els sons que pronunciem. La paraula alfabet prové de les dues primeres lletres de l’alfabet grec: alfa i beta.

 

Cada llengua té un alfabet propi. L’alfabet català té vint-i-sis lletres.

 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

 

Tot i això, hi ha sons que es representen per mitjà d’un grup de dues lletres: es tracta dels dígrafs (dígraf significa ‘dues grafies’). Els dígrafs de la llengua catalana són els següents:

 

ss

tassa

rr

carro

ll

llapis

ny

munyir

ix

deixar

l·l

goril·la

qu

raqueta

gu

guineu

 

També podem considerar dígrafs les combinacions següents:

 

tg

carruatge

tj

mitjó

tx

cotxe

ig

mareig

tz

dotzena

sc

ascensor

 

2. L’ordre de les paraules

 

El diccionari és el llibre que conté les paraules d’una llengua amb l’explicació del seu significat.

 

Aquestes paraules es presenten ordenades alfabèticament. Però, per buscar paraules al diccionari, cal tenir en compte el següent:

 

  • La ç (ce trencada) s’inclou dins la lletra c. Així doncs, seguint l’odre alfabètic trobarem: marc/març/marca.
  • La l·l (ela geminada) és considerada com dues eles: l+l. Així doncs, seguint l’ordre alfabètic trobarem: paller/pàl·lid/pallissa.
  • El dígraf ll (ela doble) és considerat com dues lletres independents: l+l. Per tant, lloc va abans de local